Contact gezocht met de volgende leden

Wij verzoeken onderstaande leden zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te nemen met Jerry van Toor via 06-42327120. P.T. van Bommel, N.M. Heijnen, Dani, A.A. Hoogeraat, K. Janson, H.M. Kops, B. Lagas, R.C. de Lange, F.J.J. Manson, B. van Mill, N. van Rijswijk, H.J. Scheer, J. Schonewill, J. Sinot, M. Steenwijk, R. Terborg, B. Wasmus, W. Zuur, F. de Zwaan, […]

Lees meer

Aanmelding Club van 100

De Club van 100 heeft tot doel om geld in te zamelen ter vervanging van het dak van het Kleindierencentrum Zuiderpark. Aangezien de kosten van het dak tussen de € 25.000,– en € 30.000,– zal bedragen vraagt de Haagse Stichting Vrijetijdsbesteding Kleindierenteelt hiervoor een bijdrage. Geld dat u stort komt geheel ten goede van het dak van het Kleindierencentrum Zuiderpark […]

Lees meer

Contributie 2017

Helaas hebben wij moeten constateren dat nog veel leden niet hun contributie van 2017 hebben voldaan. Wij verzoeken een ieder dit zo spoedig mogelijk over te maken op bankrekeningnummer NL93INGB0003252696 t.n.v. Tilduivenvereniging “Ons Belang” onder vermelding van uw naam, adres en jaar 2017 contributie. Bij twijfel of u aan uw contributieverplichting heeft voldaan kunt u een mail sturen naar info@tilduivenbondonsbelang.nl […]

Lees meer
1 2 3 4 5 65