Maandag 27 november Clubavond “Ons Belang” mét verkiezing van Haagse tilduif of -doffer van 2017 

Op maandag 27 november a.s. is er weer een Clubavond voor Ons Belang. Op deze avond willen wij de Haagse tilduif of -doffer van het jaar 2017 kiezen. De regels zijn als volgt:  Als lid van “Ons Belang” kan je maximaal 2 duiven inzenden. Het is belangrijk dat je deze duif en of doffer aanmeldt via onderstaand inschrijfformulier voor 27 november 2017. […]

Lees meer

Voedingsleer

Bestemd voor liefhebbers van vogels, ook bestemd voor tilduivenliefhebbers. Nu onze vogels in de rui zijn, waardoor ook de kweek is afgelopen, komt nu de vraag; kunnen wij wat voor onze vogels doen, om onze vogels ten eerste door de rui te helpen, zodat ze weer in volle conditie komen. Want vooral bij tilduivenliefhebbers komen deze vogels juist nu zeer […]

Lees meer

De rui

De rui is een jaarlijks terugkerende vernieuwing van het gevederte dat dringend nodig is voor de vogel daar het door de wintertijd het voorjaar en het broedseizoen soms geducht geleden heeft. Vogels zijn niet anders dan mensen. Zij hebben ook jaarlijks een ander pak nodig ter verwisseling van het versletene. Er zijn honderden liefhebbers en kwekers die de rui voor […]

Lees meer

Contributie 2017

Bij de laatste vergadering j.l. maandag 26 september 2017 heb ik de aanwezige leden verteld dat er nog een 20-tal leden niet hebben voldaan aan hun contributieverplichting van 2017. Ondanks dat meerdere leden telefonisch zijn benaderd en de toezegging hebben gedaan te zullen betalen hebben wij helaas nog niets mogen ontvangen. De volgende leden hebben nog niet voldaan aan de […]

Lees meer

Verslag clubavond “Ons Belang” d.d. 25 september 2017

Opening en mededelingen Jerry  verzoekt een ieder op te willen staan en 1 minuut stilte te houden voor de personen die ons de afgelopen periode zijn ontvallen. Chris Hilgersom kan vanwege dringende zaken niet aanwezig zijn op de vergadering en heeft zich afgemeld. Dhr. Hans van Wilgen is inmiddels een omgevingsvergunning toegekend. Dhr. Abdullah Vuijk is begin augustus voor de […]

Lees meer
1 2 3 4 65