Ingezonden stukken

Duiventil & Clubavond

Duivenbode Ons Belang

Beste lezers en lezeressen,   Ik, Jerry van Toor, wil mijn dank betuigen aan Ruud en Yvonne Gans en Frans “De Hoed” Rutten en Petra Rutten die mij het afgelopen jaar terzijde hebben gestaan bij de verzorging van de Duivenbode. Ook onze adverteerders voor hun financiële steun door hun advertenties in ons blad te laten opnemen en natuurlijk zeker niet […]

Lees meer

Agenda Clubavond maandag 27 november 2017

Beste leden/Aspirant leden van “Ons Belang”, Bijgaand treft u aan het programma van de clubavond maandag 27 november 2017 in het Kleindierencentrum in het Zuiderpark aan de Marie Heinenweg 15, 2533 SX te Den Haag. Programma: 19:15 uur  Zaal open, Lootjes verkoop. +/- 19.45 uur  Start vergadering Programma ziet er, onder voorbehoud, als volgt uit: Opening en mededelingen Bestuur Presentatie […]

Lees meer

Aanmelding Club van 100

Aanmelding Club van 100 De Club van 100 heeft tot doel om geld in te zamelen ter vervanging van het dak van het Kleindierencentrum Zuiderpark. Aangezien de kosten van het dak tussen de € 25.000,– en € 30.000,– zal bedragen vraagt de Haagse Stichting Vrijetijdsbesteding  Kleindierenteelt hiervoor een bijdrage. Geld dat u stort komt geheel ten goede van het dak […]

Lees meer

Contributie 2018

Contributie 2018 De contributie van 2018 moet weer worden overgemaakt op de rekening van “Ons Belang”. De giro- betaalkaarten kaarten zijn door het bestuur van “Ons Belang” afgeschaft. Dit betekent dat u zelf, als u nog met giro- betaalkaarten betaald, deze zelf moet invullen en de contributie Nederland ad € 20,-.  Voor het buitenland geldt een ander tarief in verband […]

Lees meer
1 2 3 65