Aanmelding Club van 100

De Club van 100 heeft tot doel om geld in te zamelen ter vervanging van het dak van het Kleindierencentrum Zuiderpark. Aangezien de kosten van het dak tussen de € 25.000,– en € 30.000,– zal bedragen vraagt de Haagse Stichting Vrijetijdsbesteding Kleindierenteelt hiervoor een bijdrage. Geld dat u stort komt geheel ten goede van het dak van het Kleindierencentrum Zuiderpark […]

Lees meer

Contributie 2017

Helaas hebben wij moeten constateren dat nog veel leden niet hun contributie van 2017 hebben voldaan. Wij verzoeken een ieder dit zo spoedig mogelijk over te maken op bankrekeningnummer NL93INGB0003252696 t.n.v. Tilduivenvereniging “Ons Belang” onder vermelding van uw naam, adres en jaar 2017 contributie. Bij twijfel of u aan uw contributieverplichting heeft voldaan kunt u een mail sturen naar info@tilduivenbondonsbelang.nl […]

Lees meer

Agenda clubavond 24 april 2017

Agenda Tilduivenbond “Ons Belang”. Vergadering bestuur en commissieleden d.d. 23 april 2017 –  aanvang 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen, Guus Nieuwmans, Ledenbestand, Ledenwerving, Contributie, Omgevingsvergunningen, Jaarrekening 2016, Sponsors Advertenties. 3. Bestuur (vacant Secretaris, Webbeheerder i.c.m. facebook) 3. Website 4. Duivenbode/Clubavonden 5. Rondvraag 6. Sluiting

Lees meer
1 2 3 62